ANSÖKAN


Ansökan om stipendium görs på stiftelsens ansökningsblankett. Blanketten går att fylla i innan utskrift. Texta om du väljer att fylla i den för hand. Maximalt en A4 sida kan lämnas som bilaga. Inga bilagor returneras efter ansökan.

Med erhållet stipendium följer skyldighet att lämna skriftlig redovisning för hur stipendiet har använts.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 november till;

Familjen Wikanders stiftelse
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg