För konstnärlig och kulturell verksamhet i Göteborg

Stiftelsen delar årligen främst ut stipendier och bidrag till privatpersoner, men också ideella verksamheter i Göteborg. 

info@wikandersstiftelse.se

© 2020 Familjen Wikanders Stiftelse för Konstnärliga och Kulturella Ändamål