Ansök

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att i första hand ge anslag till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession, men även att ge anslag till i Göteborg verksamma enskilda personer, institutioner, muséer, gallerier och liknande för i respektive anslag specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.

Innan du laddar ner ansökningsblanketten och påbörjar din ansökan, säkerställ att Stiftelsen har möjlighet att stötta dig/er genom att läsa igenom vanliga frågor och svar nedan.

Personliga stipendier

Anslag ges i första hand till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession.

Enkelt uttryckt är stipendierna till för personlig utveckling, till exempel för att finansiera studieavgift eller materiel som skall användas för att utforska befintliga och nya tekniker.

Stipendier kan inte ges för utställningar, publikationer eller liknande med vinstdrivande syfte.

För ideella organisationer

Stiftelsen har även möjlighet att ge anslag till ideella organisationer såsom museer, gallerier och liknande med specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.

Vanliga frågor och svar

Stiftelsen har endast möjlighet att bevilja medel till privatpersoner för personlig utveckling i form av till exempel utbildning, inspirationsresor. 

Som tumregel gäller att ideella organisationer har möjlighet att söka medel för projekt inom ramarna för stiftelsens ändamål.

Ansökan skall ha inkommit senast den 15 november och skickas i första hand till: stiftelsesupport.goteborg@seb.se

I andra hand kan ansökan skickas via post till:

Familjen Wikanders stiftelse
c/o SEB Stiftelser Väst
405 04 Göteborg

info@wikandersstiftelse.se

© 2020 Familjen Wikanders Stiftelse för Konstnärliga och Kulturella Ändamål