Om stiftelsen

Familjen Wikanders Stiftelse för Främjande av Konstnärlig och Kulturell Verksamhet i Göteborg  har till ändamål att främja den konstnärliga och kulturella verksamheten och utvecklingen i Göteborg. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att i första hand ge anslag till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession men även att ge anslag till i Göteborg verksamma enskilda personer, institutioner, muséer, gallerier och liknande för i respektive anslag specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.

info@wikandersstiftelse.se

© 2020 Familjen Wikanders Stiftelse för Konstnärliga och Kulturella Ändamål